Disclaimer en privacyverklaring

Factor-plus spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze internetsite. Ook streeft Factor-plus naar een goede toegankelijkheid van de internetsite en van de door haar langs digitale weg aangeboden diensten.

Factor-plus behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze internetsite te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Factor-plus geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Bij onduidelijkheden en of vragen verzoek ik u dit Factor-plus te mailen.

PRIVACY BELEID

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, verwerken wij uw persoongegevens. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met deze vertrouwelijke gegevens om. In onze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoongegevens wij verzamelen en gebruiken, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoelang wij deze gegevens bewaren.

Privacyverklaring