Wat is mediation

Mediation is een strikt vertrouwelijk bijeenkomst, waarin alle zijden van het conflict belicht worden. De onderliggende belangen van partijen worden helder. Mogelijke oplossingen of scenario's kunnen vrijuit getest worden. Mediation is geen strijd die gewonnen moet worden, maar een zoektocht naar het, voor beide partijen, beste resultaat, gezien de omstandigheden.

Kemerken van mediation zijn:

 • Vrijwillige deelname aan mediation. Van partijen wordt wel inzet verwacht om tot overeenstemming te komen. Redelijkheid en billijkheid brengt een uitkomst naderbij. 
 • Autonomie van partijen over besluiten. Partijen beschikken zelf over hun toekomst.
 • Vertrouwelijk en besloten karakter van de bijeenkomst. Wat daarin besproken wordt blijft zelfs voor een rechter geheim.
 • Er zullen winnaars noch verliezers zijn. Partijen kiezen immers zelf voor tevredenheid.
 • Het uiteindelijke besluit van beide partijen zal duurzaam zijn, omdat ze het in alle vrijheid genomen hebben, zonder druk van buitenaf.
 • Mediation faciliteert de dialoog. De mediator geeft advies noch mening, maar blijft neutraal.
 • De relatie tussen partijen staat weliswaar onder druk, maar de intensie is om, via mediation de relatie juist te verstevigen.
 • Veiligheid van partijen wordt gewaarborgd door de mediator.
 • In mediation kunnen "mogelijke" uitkomsten voorgelegd en getest worden zonder dat er een oordeel geveld wordt. 
 • Besluiten worden pas geëffectueerd als ze vastgelegd zijn in een vaststellingsovereenkomst.
 • Onpartijdigheid van de mediatior is voor beide partijen essentieel.