Wanneer bent u insolvent?

De definitie van insolventie is: “de staat waarin een persoon of onderneming (tijdelijk) niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen”. Gevolg kan de fase van faillissement zijn. De definitie van faillissement is: "de toestand waarin de schuldenaar daadwerkelijk opgehouden is met betalen en de rechtbank faillissement formeel uitgesproken heeft".

 

Mogelijke signalen van insolventie

  • De onderneming krijgt liquiditeitsproblemen omdat er minder omzet gemaakt wordt, de brutowinstmarges smaller worden of debiteuren later betalen.
  • De ruimte in de kredietfaciliteit laat een dalende trend zien.
  • De bank verhoogt het rentepercentage op de financiering en neemt vaker contact op.
  • De crediteurentermijn loopt op.
  • De onderneming blijft het salaris van u als ondernemer schuldig.
  • Investeringen worden uitgesteld.

Oftewel, u bent druk bezig met het managen van de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Dat kost veel tijd en energie. Energie die u beter kunt gebruiken door te focussen op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Aanleidingen om Factor-plus te bellen zijn:

  • Crediteuren stellen vragen, dreigen met een deurwaarder of leveren uitsluitend nog á contant.
  • Deurwaarders komen onverwachts op het bedrijf en leggen beslag op bedrijfsmiddelen.
  • De bank hevelt u over naar de afdeling intensief beheer, eist extra zekerheden of zegt zelfs de financiering op.
  • Het schuiven van liquiditeiten en uitstellen van investeringen heeft geen effect meer. 

Indien de bovenstaande signalen in meer of mindere mate op uw onderneming van toepassing zijn, heeft dat een verlammende werking op uw organisatie. In een dergelijke situatie is het van belang maatregelen te treffen om uit de neerwaartse spiraal te komen. Factor-plus kan u helpen door de juiste omstandigheden te creëren waarin u de noodzakelijke beslissingen verantwoord kunt nemen. Voorkom dat uw bedrijf afstevent op een faillissement en uzelf wellicht op schuldhulpverlening!