Insolvent?

De definitie van insolventie is: “de staat waarin een persoon of onderneming niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen”. Indien daarna de fase aanbreekt dat de schuldenaar daarwerkelijk opgehouden is met betalen van de schuld, dan komt een faillissement dichtbij.

 

Mogelijke signalen van insolventie

  • De onderneming heeft liquiditeitsproblemen omdat er minder omzet gemaakt wordt, de brutowinstmarges smaller worden of debiteuren later betalen.
  • De ruimte in de kredietfaciliteit laat een verontrustende dalende trend zien.
  • De bank verhoogt het rentepercentage op de financiering en neemt vaker contact op.
  • De crediteurentermijn loopt op.
  • De onderneming blijft het salaris van u als ondernemer schuldig.
  • Investeringen worden uitgesteld.
  • Crediteuren bellen op, dreigen met incasso of leveren uitsluitend nog á contant.
  • Deurwaarders komen onverwachts op het bedrijf en leggen beslag op bedrijfsmiddelen.
  • De bank hevelt u over naar de afdeling intensief beheer, eist extra zekerheden of zegt zelfs de financiering op.
  • Het schuiven van liquiditeiten en uitstellen van investeringen heeft geen effect meer. 

Oftewel, u bent druk bezig met het managen van de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Dat kost veel tijd en energie. Energie die u beter kunt gebruiken door te focussen op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Indien de bovenstaande signalen in meer of mindere mate op uw onderneming van toepassing zijn, heeft dat een verlammende werking op uw organisatie. In een dergelijke situatie is het van belang maatregelen te treffen om uit de neerwaartse spiraal te komen. Factor-plus kan u helpen door de juiste omstandigheden te creëren waarin u de noodzakelijke beslissingen gemotiveerd kunt nemen. Voorkom dat uw bedrijf afstevent op een faillissement en uzelf wellicht op schuldhulpverlening!