Meerwaarde mediation

Hebt u een andere perceptie over de gemaakte afspraken omtrent uw financiering, vordering, geleverde dienst of product? Zoekt u erkenning voor uw belangen? Wilt u een gerechtelijke procedure vermijden? Wilt u een alternatieve oplossing voor een meningsverschil testen? Zoekt u een kans op overeenstemming voor een geschil? Wilt u zelf beslissen over de uitkomst van de gesprekken?

Dan is mediation een bij uitstek geschikte methode om gezamenlijk naar een uitweg te zoeken die wederzijdse belangen dient.

In de praktijk blijkt dat een neutrale buitenstaander vaak beter in staat is om, niet gehinderd door de geschiedenis van de onenigheid, objectief naar de tegenstellingen te kijken. Piet Bruisten is de ervaren persoon achter Factor-plus. Hij weet als geen ander om te gaan met de situatie waarin u zich bevindt. Zowel zakelijk als emotioneel kan het heftig zijn, als de relatie met uw zakenpartner onder druk staat. Piet zal op professionele wijze en met respect voor ieders belangen, een route volgen die leidt tot de meest acceptabele overeenstemming voor het conflict.