Wat doet een mediator?

Een mediator begeleidt partijen neutraal op de zoektocht naar een optimale oplossing voor een kwestie; een uitkomst in het belang van beide partijen. Een mediator heeft diverse interventietechnieken aangeleerd, die ingezet worden naarmate de situatie daar om vraagt.

 

De mediator verbetert de communicatie en interactie tussen partijen en stimuleert partijen om zelf een oplossing te bedenken die in het belang van beide partijen is. Een mediator begeleidt de gesprekken tussen partijen met een kwestie.Partijen bedenken zelf de oplossing voor de kwestie. Zelfbeschikking!De mediator creëert een sfeer waarin partijen zich op hun gemak voelen om op een gelijkwaardige manier de kwestie op te lossen.Daarom is het besloten, vertrouwelijk en vrijwillig karakter van het proces; essentieel. Van partijen wordt inzet, redelijkheid en billijkheid verwacht.Daarnaast zal de mediator de partijen laten focussen op toekomstige mogelijkheden en niet op historische standpunten.

Een deskundige en gecertificeerde mediator voldoet aan de kwaliteitseisen van het https://mfnregister.nl en houdt zich aan de MfN gedragsregels en -reglement wat regelmatig getoetst wordt.