Mediation en insolventie

Als MfN gecertificeerd mediator regisseer ik voor u gesprekken die tot doel hebben een zakelijk conflict te beslechten. Elke mkb-ondernemer, agrariër, bank, schuldeiser of schuldenaar kan geconfronteerd worden met een verschil van inzicht over gemaakte afspraken. Hoe goed de overeenkomst ook opgesteld is; regelmatig ontstaat een andere perceptie over de inhoud van het contract. Incidenteel wordt de onenigheid zelfs gebruikt om een betere onderhandelingspositie te creëren. 

Factor-plus is gespecialiseerd in kwesties over (her)financieringen, problematische schulden, schuldsanering, reorganisaties, crediteurenakkoord of recovery. Regelmatig gaan deze kwesties gepaard met heftige zakelijke conflicten.

Juist met mediation zijn deze tegenstellingen, buitengerechtelijk, te overbruggen. Partijen gaan bij mediation op zoek gaan naar elkaars belangen. Door deze belangen met elkaar te verbinden, vormt zich de contouren van een oplossing voor deze verdeeldheid, die acceptabel is voor beide partijen. Als mediator wil ik dat proces graag begeleiden.

Mijn passie is om te allen tijde een faillissement te voorkomen. Een deconfiture van uw bedrijf levert onoverzienbare financiële en emotionele schade op. Helaas is er soms geen andere oplossing dan faillissement aanvragen omdat elk perspectief ontbreekt. Daarom is het raadzaam om een dergelijke aanvraag goed voor te bereiden en tijdig contact te leggen met Factor-plus. 

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of bent u geinteresseerd in een wederzijds vrijblijvend kennismakingsgesprek?                                                                                                                             Vraag dan hier onze brochure aan of neem contact op met Piet Bruisten 06-23195493.